Handelsbetingelser

1. Priser

Alle priser er angivet med moms, uden leverings omkostninger og forsikring.  Vi tager forbehold for tastefejl, større valutakursændringer og højere fragtpriser. Anmodes vi om at afgive et konkret tilbud kan priserne i tilbuddet ændre sig i forhold til før viste priser på hjemmesiden. Ved genbestillinger er det de aktuelle priser på hjemmesiden, der er gældende.

2. Betalingsbetingelser

Fakturering sker efter vurdering af virksomhedens kreditværdighed. Normale betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant. Ved førstegangsordre og for virksomheder med lav kreditværdighed forlanges hel eller delvis forudbetaling. Forudbetaling kan ligeledes forekomme ved ordre produceret i Fjern Østen, hvilket vil fremgå i ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne, tilskrives der renter på 1% pr. påbegyndt måned. Vi sender elektronisk faktura med EAN nummer, når anført i bestillingen. Ønsker privatpersoner at købe på Greenfeel.dk benyttes kreditkort betaling.

3. Levering

Levering sker fra Greenfeels adresse (Callas Aps), uanset om Greenfeel ved egne folk eller ved tredjemand bringer det solgte til køber.

Leveringstiden er fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage i enhver henseende som rettidig levering.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, ethvert forhold som Greenfeel (Callas ApS) ikke er herre over (force majeure begivenhed), er begge parter dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Greenfeel skal, i alle henseende, meddele køber ændringer i leveringstiden.

Ved bestilling af produkter på Greenfeel.dk forbeholder vi os ret til en levering på +/- 10% i leveret antal. Der faktureres kun for leveret antal.

4. Vareprøver og layouts udfærdiget før modtaget bestilling

Vareprøver sendes i begrænset omfang efter aftale. Returneres disse indenfor 14 dage i samme stand som de er modtaget, sker der ingen fakturering. Ellers faktureres varens pris og et ekspeditionsgebyr kr. 125,00. Vi udfærdiger gerne layouts før og efter bestilling af et produkt. Layouts udfærdiget før bestilling af et produktet sker i forventning om en bestilling af produktet sker snarest efter. Sker bestillingen ikke faktureres et gebyr på kr. 500,00

5. Salgsbetingelser

Greenfeel sælger udelukkende til virksomheder med et cvr nummer, offentlige virksomheder og foreninger. Private kan købe på Greenfeel.dk, men udelukkende med betalingskort. 

6. Ordrebekræftelse og korrektur

Alle ordre bekræftes og herefter igangsættes den. Ordren er ikke gældende før den er bekræftet af Greenfeel, herefter er den bindende for køber. Ordre med tryk vil blive efterfulgt af en korrektur til godkendelse. Korrekturen er en digital visualisering af, hvordan det bestilte tryk vil se ud på det færdigleverede produktet. En digital korrektur er ikke 100% retvisende. Når en korrektur er godkendt pr. e-mail er det ikke muligt at ændre på trykket uden at, der beregnes nye omkostninger til film, kliche og opstart. Ved genbestillinger udelades korrekturgangen i nogle tilfælde. Skal vi udføre grafisk arbejde beregnes kr. 350,00 pr. halve time, som er minimum

I visse tilfælde vil der ligeledes blive fremstillet en fysisk produktionsprøve til godkendelse.

Annulleres ordren efter at den er bekræftet, vil vi fakturere den tabte avance eller de omkostninger der er påløbet.

7. Forbehold

Korrekturproceduren skal sikre, at trykket bliver som bestilt. I nogle tilfælde kan kombinationen af personaliseringen/logoet og materialet gøre, at der opstår forskelle i farve og kvalitet i forhold til den digitale korrektur. Et eksempel kan være en godkendt broderistingprøve på et stykke stof i forhold til det efterfølgende broderi på f.eks. en jakke. Et andet eksempel kan være, en lys trykfarve på en mørk baggrund. Farven vil fremstå mørkere på produktet end på den digitale korrektur. Vi påtager os ikke ansvaret for disse farveforskelle. Ved genbestillinger kan der være mindre ændringer i produktet ligesom der kan være mindre forskelle på produktfarven vist på hjemmesiden og det fysiske produkt, der leveres. Tryk farver kan falde forskelligt ud fra levering til levering.

8. Ansvarsbegrænsning

Greenfeel fraskriver sig ethvert ansvar for alle eventuelle skader som købte produkter, måtte forvolde hos køber.

Greenfeel (Callas ApS) hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte produkt.

9. Reklamation

Ved evt. fejl og mangler på produktet skal Greenfeel orienteres senest 3 dage efter modtagelsen, herefter kan der ikke gøres krav om erstatning.

10. Ejendomsforbehold

Greenfeel (Callas.dk) forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

11. Trykbetingelser

Kliche, film og programmer, som produceres i forbindelse med tryk, forbeholdes ejerskabet Callas ApS. Det frigives ikke.

Vi forbeholder os retten til, at vise billeder af de leverede produkter på vores hjemmeside, blog og til andet reklameformål samt sende; direct mails i begrænset omfang samt vareprøver